Artacul realizează în acest an activități scenice în parteneriat cu reprezentantii IFLC România, un festival al culturii și artei care se organizează în 10 țari.

Ca și în anii anteriori, și în acest an realizăm diferite parteneriate cu Festival Turcesc care va avea 8 ediții și se va desfășura în 5 orașe ale României (fanfara otomană,dervișii rotitori, artizanat, folclor și muzică).

Lumina instituții de Învățământ este un complex educational format din: trei licee (Liceele Teoretice Internaționale de Informatica București, Colentina și Constanta – cu învăţământ liceal și gimnazial), o şcoală internaţională (The International School of Bucharest – cu învăţământ preșcolar, primar, gimnazial si liceal), şapte scoli internaționale Spectrum in orașele: București in Pallady şi Colentina, Constanta, lași, Cluj, Ploiești și Oradea – cu învăţământ preșcolar și primar.

Fundația Lumina Instituții de Învățământ a luat ființă în anul 2001 prin încheierea judecătorească nr. 87/P2001 din 15.06.2001, fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr.12/2001 şi având drept obiectiv principal activitățile de învățământ la toate nivelurile din arhitectura structurală a sistemului de învățământ românesc.

Asociația pentru Dialog și Valori Universale este o asociație apărută la finalul lui 2017, sub umbrela căreia au fost adunate experiențele fondatorilor care au activat în domenii diferite, de peste 8 ani.

Fundația Tuna și-a început activitatea în 1995, în orașul Medgidia, Constanța, mutându-se ulterior în București. Încă de la înființare, misiunea fundației a fost consolidarea prieteniei româno-turce, iar toate activitățiile și proiectele pe care le-am organizat au avut la bază acest dicton: ”Prietenul la nevoie se cunoaște”.